จังหวัดอ่างทองเชิญชวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.angthong.go.th/damrongtham/
27 พฤษภาคม 2558 15:16:42 น.
ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สำหรับเจ้าหน้าที่mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1997
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2427
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้9896
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว21519
mod_vvisit_counterเดือนนี้66108
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว33738
mod_vvisit_counterตั้งแต่เริ่ม3154079
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คุณพึงพอใจต่อเว็บไซต์จังหวัดอ่างทองเพียงใด
 

     วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จย่า ๙๐ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง นายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้ผู้บริหาร สถานศึกษา... อ่านต่อ
     วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จย่า ๙๐ สนง.สพป.  นายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานกิจกรรมสื่อมวลชนพบผู้ว่าฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘  โดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง... อ่านต่อ
     วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จย่า ๙๐ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง นายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจจังหวัดอ่างทอง ต้อนรับ พ.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี... อ่านต่อ
     วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง นายวีระศักดิ์  ประภาวัฒน์เวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘... อ่านต่อ
     เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง นายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมโครงการ ต้อนรับ นางลินนา ตังธสิริ... อ่านต่อ
จังหวัดอ่างทองกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอ่างทอง (กรอ.จังหวัดอ่างทอง) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ชั้น... อ่านต่อ
จังหวัดอ่างทองกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ชั้น... อ่านต่อ
     ตามที่จังหวัดอ่างทองได้จัดให้มีการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) เพื่อเป็นเวทีในการปรึกษาหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ สำหรับเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ จังหวัดได้กำหนดจัดการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ในวันอังคาร ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า)... อ่านต่อ
     จังหวัดอ่างทองกำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ได้กำหนดการประชุมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง... อ่านต่อ
     ด้วยสำนักกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งมติที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ ๙ และ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘... อ่านต่อ
      จังหวัดอ่างทอง จัดการประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมกาารป้องกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมอบหมายให้ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบยาเสพติด (ศอ.ปส.จ.) เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดพร้อมการบรรยาภาพด้วยกลอน ๘ จำนวน ๔ บทโดยแบ่งการประกวดเป็น ๒ ระดับ... อ่านต่อ
     จังหวัดอ่างทอง  ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินความรู้  ความสามารถ สมรรถนะ  ในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน... อ่านต่อ
     จังหวัดอ่างทอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป้นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒... อ่านต่อ
     จังหวัดอ่างทองจะทำการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ได้แก่  ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ห้องประชุมโพธิ์ทอง และห้องประชุมป่าโมก ดังนั้นจึงของดใช้ห้องประชุมเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘... อ่านต่อ
     ด้วยจังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์จ้างเหมารักษาความสะอาด... อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 จำนวน 6... อ่านต่อ
ความหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในโครงการประกันสังคม (โดย สนง.ประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง เมื่อ 23/12/2014, 00.00)
นางจุฑาทิพ ลักษณา ประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ผู้ประกันตน หมายถึง ผู้ซึ่งจ่ายเงิน สมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ภายใต้เงื่อนไขของเวลาที่นำส่ง จะก่อให้เกิดสิทธิได้รับประโยชน์จากการเป็นผู้ประกันตน มีอยู่ ๓ ประเภทใหญ่ๆ... อ่านต่อ

ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง.
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง.
โทร.0-3561-4912 e-mail : angthong@moi.go.th

                                                                                                         

ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
VDO ข่าวอ่างทอง
ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
วิดิทัศน์ อ่างทอง
ประมวลภาพกิจกรรม
  • พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556_6
  • วันที่อัพโหลด:
    ศ. 3 ม.ค. 2557, 09:04:03
ภาพชุดสัญญาลักษณ์
กฏหมาย / พระราชบัญญัติ
เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถานที่ที่น่าท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง