01 กันยายน 2557 11:04:53 น.
ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สำหรับเจ้าหน้าที่mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1471
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1700
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3171
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว13885
mod_vvisit_counterเดือนนี้1471
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว63001
mod_vvisit_counterตั้งแต่เริ่ม2683668
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คุณพึงพอใจต่อเว็บไซต์จังหวัดอ่างทองเพียงใด
 

     วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๒ และผู้ตรวจราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการ... อ่านต่อ
      วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานอื่น ๆ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเทศมนตรี ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒... อ่านต่อ
     วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลโท ธีรชัย นาควานิช มทภ.๑/ผบ.กกล.รส.ทภ.๑ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม "ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง" เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม... อ่านต่อ
     วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม "การมีส่วนร่วมการบริหารจัดการสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ณ หอประชุมสงฆ์วัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมืองอ่างทอง... อ่านต่อ
     วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายปัญญา งานเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม "จากผู้รับ สู่การเป็นผู้ให้" ตามโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ครั้งที่ ๑๐ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริ (หนองระหารจีน) อำเภอเมือง... อ่านต่อ
     ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีประกาศฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัด เพื่อทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน... อ่านต่อ
     วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบรรเจิด อนุเวช ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "วิทยุการบินฯ มินิวอลเล่ย์บอล" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๗ ณ โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล     ... อ่านต่อ
     วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางคำแข ธรรมนิยาย ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน สังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง โดยมี นายปัญญา งานเลิศ นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง... อ่านต่อ
     วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะข้าราชการ จากสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และข้าราชการจากสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ สำนักงานจังหวัดอ่างทอง... อ่านต่อ
      เมื่อวันที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  นางมลสุดา  ชำนิประศาสน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง  พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ณ  หอประชุมอำเภอโพธิ์ทอง  โดยได้รับโลหิต  ๗๓ ... อ่านต่อ
     แจ้งให้ติดตามการถ่ายทอดสด การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง... อ่านต่อ
ที่ อท ๐๐๑๗.๒/ว ๒๒๘๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง โครงการสัมมนาการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มเเม่น้ำโขง ๖ ประเทศ ตามเเนวพื้นที่เศรษฐกิจเเนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor : NSEC) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนDOWNLOAD เอกสารสรุปผลโครงการสัมมนา... อ่านต่อ
หนังสือจังหวัดอ่างทอง ด่วนที่สุด ที่ อท ๐๐๑๗.๒/ว ๒๒๐๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอ่างทอง (กรอ.อท.)ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.) ครั้งที่... อ่านต่อ
     ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัด เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทอง ตำบลจำปาหล่อ... อ่านต่อ
     คำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๗... อ่านต่อ
     วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการจัดประชาคมงานอำนวยความปลอดภัยฯ... อ่านต่อ
     ตามที่สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ได้แต่งตั้งผู้อยู่เวรติดตามรับฟังรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๗.๐๐ น.... อ่านต่อ
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "มหาดไทย รวมใจปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน" ครั้งที่ ๓... อ่านต่อ

     ด้วยจังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์จ้างเหมารักษาความสะอาด... อ่านต่อ
     ด้วยจังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์จ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง... อ่านต่อ
เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง... อ่านต่อ
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (โดย สำนักงานจังหวัด เมื่อ 20/11/2013, 10.33)
         สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1... อ่านต่อ
  ประกาศบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวระดับ ปวช. และ ปริญญาตรี       จากการที่สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ได้เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนวุฒิ ปวช.จำนวน ๑ อัตรา และวุฒิปริญาตรี จำนวน ๑ อัตรา นั้น       ขณะนี้สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง... อ่านต่อ
      การประมวลดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ  รายการสินค้าและบริการที่คำนวณมีจำนวน 417 รายการ สำหรับจังหวัดอ่างทอง มีจำนวน 281 รายการ ครอบคลุมหมวดอาหารเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ยานพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร การบันเทิง การอ่าน และการศึกษา... อ่านต่อ
เฝ้าระวัง ซอสหอยนางรม (โดย สำนักงานจังหวัด เมื่อ 26/02/2013, 12.59)
       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง แจ้งการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ซอสหอยนางรม ผลิตโดยทัพทัน ฟู้ด โปรดักส์ ซึ่งผลการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพบว่า มีการระบุสถานที่ผลิตปลอม... อ่านต่อ
ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
Copyright © 2014 จังหวัด อ่างทอง.
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง.
โทร.0-3561-4912 e-mail : angthong@moi.go.th
ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
VDO ข่าวอ่างทอง
ป้ายโฆษณา
วิดิทัศน์ อ่างทอง
ประมวลภาพกิจกรรม
  • พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556_6
  • วันที่อัพโหลด:
    ศ. 3 ม.ค. 2557, 09:04:03
กฏหมาย / พระราชบัญญัติ
เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถานที่ที่น่าท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง