จังหวัดอ่างทอง ขอเชิญชวนสวมใส่ผ้าไทย ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย ถวายองค์ราชินี”  ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
31 สิงหาคม 2557 06:08:12 น.
ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สำหรับเจ้าหน้าที่mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้820
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1849
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้820
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว13885
mod_vvisit_counterเดือนนี้62121
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว52298
mod_vvisit_counterตั้งแต่เริ่ม2681317
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คุณพึงพอใจต่อเว็บไซต์จังหวัดอ่างทองเพียงใด
 

     วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลโท ธีรชัย นาควานิช มทภ.๑/ผบ.กกล.รส.ทภ.๑ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม "ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง" เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม... อ่านต่อ
     วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม "การมีส่วนร่วมการบริหารจัดการสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ณ หอประชุมสงฆ์วัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมืองอ่างทอง... อ่านต่อ
     วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายปัญญา งานเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม "จากผู้รับ สู่การเป็นผู้ให้" ตามโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ครั้งที่ ๑๐ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริ (หนองระหารจีน) อำเภอเมือง... อ่านต่อ
     วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในงาน "วันสตรีไทยและสมัชชาสตรีจังหวัดอ่างทอง สนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสตรีและครอบครัวในมิติพื้นที่ ประจำปี ๒๕๕๗" ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง    ... อ่านต่อ
     วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการ "เสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน" ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ที่ทําการกํานัน บ้านดอนกุ่ม ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง         ... อ่านต่อ
     วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบรรเจิด อนุเวช ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "วิทยุการบินฯ มินิวอลเล่ย์บอล" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๗ ณ โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล     ... อ่านต่อ
     วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางคำแข ธรรมนิยาย ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน สังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง โดยมี นายปัญญา งานเลิศ นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง... อ่านต่อ
     วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะข้าราชการ จากสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และข้าราชการจากสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ สำนักงานจังหวัดอ่างทอง... อ่านต่อ
      เมื่อวันที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  นางมลสุดา  ชำนิประศาสน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง  พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ณ  หอประชุมอำเภอโพธิ์ทอง  โดยได้รับโลหิต  ๗๓ ... อ่านต่อ
      เมื่อวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  นางมลสุดา  ชำนิประศาสน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง  พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง  ออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  จังหวัดอ่างทอง ... อ่านต่อ
     แจ้งให้ติดตามการถ่ายทอดสด การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง... อ่านต่อ
ที่ อท ๐๐๑๗.๒/ว ๒๒๘๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง โครงการสัมมนาการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มเเม่น้ำโขง ๖ ประเทศ ตามเเนวพื้นที่เศรษฐกิจเเนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor : NSEC) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนDOWNLOAD เอกสารสรุปผลโครงการสัมมนา... อ่านต่อ
หนังสือจังหวัดอ่างทอง ด่วนที่สุด ที่ อท ๐๐๑๗.๒/ว ๒๒๐๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอ่างทอง (กรอ.อท.)ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.) ครั้งที่... อ่านต่อ
     ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัด เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทอง ตำบลจำปาหล่อ... อ่านต่อ
     คำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๗... อ่านต่อ
     ตามที่สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ได้แต่งตั้งผู้อยู่เวรติดตามรับฟังรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๗.๐๐ น.... อ่านต่อ
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "มหาดไทย รวมใจปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน" ครั้งที่ ๓... อ่านต่อ
     ตามที่จังหวัดอ่างทองได้กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประจำทุกเดือน  สำหรับเดือนสิงหาคม จังหวัดกำหนดการประชุม ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ... อ่านต่อ

     ด้วยจังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์จ้างเหมารักษาความสะอาด... อ่านต่อ
     ด้วยจังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์จ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง... อ่านต่อ
เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง... อ่านต่อ
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (โดย สำนักงานจังหวัด เมื่อ 20/11/2013, 10.33)
         สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1... อ่านต่อ
  ประกาศบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวระดับ ปวช. และ ปริญญาตรี       จากการที่สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ได้เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนวุฒิ ปวช.จำนวน ๑ อัตรา และวุฒิปริญาตรี จำนวน ๑ อัตรา นั้น       ขณะนี้สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง... อ่านต่อ
      การประมวลดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ  รายการสินค้าและบริการที่คำนวณมีจำนวน 417 รายการ สำหรับจังหวัดอ่างทอง มีจำนวน 281 รายการ ครอบคลุมหมวดอาหารเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ยานพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร การบันเทิง การอ่าน และการศึกษา... อ่านต่อ
เฝ้าระวัง ซอสหอยนางรม (โดย สำนักงานจังหวัด เมื่อ 26/02/2013, 12.59)
       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง แจ้งการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ซอสหอยนางรม ผลิตโดยทัพทัน ฟู้ด โปรดักส์ ซึ่งผลการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพบว่า มีการระบุสถานที่ผลิตปลอม... อ่านต่อ
ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
Copyright © 2014 จังหวัด อ่างทอง.
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง.
โทร.0-3561-4912 e-mail : angthong@moi.go.th
ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
VDO ข่าวอ่างทอง
ป้ายโฆษณา
วิดิทัศน์ อ่างทอง
ประมวลภาพกิจกรรม
  • พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556_6
  • วันที่อัพโหลด:
    ศ. 3 ม.ค. 2557, 09:04:03
กฏหมาย / พระราชบัญญัติ
เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถานที่ที่น่าท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง