จังหวัดอ่างทองเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์ตลอดเดือนเมษายน ๒๕๕๘ หรือตามอัธยาศัยและตามความเหมาะสม 
27 เมษายน 2558 21:48:36 น.
ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สำหรับเจ้าหน้าที่mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้85
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1107
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1966
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6984
mod_vvisit_counterเดือนนี้28200
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว56408
mod_vvisit_counterตั้งแต่เริ่ม3082433
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คุณพึงพอใจต่อเว็บไซต์จังหวัดอ่างทองเพียงใด
 

     วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องป่าโมก ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง  นายวีระศักดิ์  ประภาวัฒน์เวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานกิจกรรมสื่อมวลชนพบผู้ว่าฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘  โดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง... อ่านต่อ
     เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง นายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางมลสุดา  ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการฯ หัวหน้าหน่วยงาน และนายวิศิษฐ์  เจริญทรัพย์... อ่านต่อ
     วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง นายวีระศักดิ์  ประภาวัฒน์เวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘... อ่านต่อ
     เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง นายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมโครงการ ต้อนรับ นางลินนา ตังธสิริ... อ่านต่อ
     วันจันทร์ที่ 16 ก.พ. 2558 สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ... อ่านต่อ
   ตามที่จังหวัดอ่างทองได้จัดให้มีการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) เพื่อเป็นเวทีในการปรึกษาหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ สำหรับเดือนเมษายน ๒๕๕๘ จังหวัดได้กำหนดจัดการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า)... อ่านต่อ
     จังหวัดอ่างทองกำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ได้กำหนดการประชุมฯ ในวันพุทธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมธงทอง ชั้น ๑ อาคาร สปช. ๒/๒๘ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง... อ่านต่อ
     จังหวัดอ่างทองกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องโพธิ์ทอง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง... อ่านต่อ
     จังหวัดอ่างทองกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอ่างทอง (กรอ.จังหวัดอ่างทอง) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน  ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.ณ ห้องโพธิ์ทอง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง... อ่านต่อ
     จังหวัดอ่างทองได้กำหนดให้มีพิธีถวายราชสดุดีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเป็นมหามงคลสมัยวันฉัตรมงคล ในวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย... อ่านต่อ
     จังหวัดอ่างทอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป้นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒... อ่านต่อ
     จังหวัดอ่างทองจะทำการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ได้แก่  ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ห้องประชุมโพธิ์ทอง และห้องประชุมป่าโมก ดังนั้นจึงของดใช้ห้องประชุมเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘... อ่านต่อ
     เชิญร่วมเป็นเกียรติงานทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดท่าสุทธาวาสเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดท่าสุทธาวาส ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง... อ่านต่อ
     ประกาศผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดการกุศลงาน "ของดีเมืองอ่างทองและกาชาด ประจำปี ๒๕๕๘... อ่านต่อ
     ด้วยจังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์จ้างเหมารักษาความสะอาด... อ่านต่อ
   จังหวัดอ่างทองมีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร จำนวน ๑ ชุด (ประกอบด้วยลิฟต์ จำนวน ๒ ตัว) พร้อมติดตั้งและรื้อถอนของเดิม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์... อ่านต่อ
ความหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในโครงการประกันสังคม (โดย สนง.ประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง เมื่อ 23/12/2014, 00.00)
นางจุฑาทิพ ลักษณา ประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ผู้ประกันตน หมายถึง ผู้ซึ่งจ่ายเงิน สมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ภายใต้เงื่อนไขของเวลาที่นำส่ง จะก่อให้เกิดสิทธิได้รับประโยชน์จากการเป็นผู้ประกันตน มีอยู่ ๓ ประเภทใหญ่ๆ... อ่านต่อ

ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง.
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง.
โทร.0-3561-4912 e-mail : angthong@moi.go.th

                                                                                                         

ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
VDO ข่าวอ่างทอง
ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
วิดิทัศน์ อ่างทอง
ประมวลภาพกิจกรรม
  • พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556_6
  • วันที่อัพโหลด:
    ศ. 3 ม.ค. 2557, 09:04:03
ภาพชุดสัญญาลักษณ์
กฏหมาย / พระราชบัญญัติ
เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถานที่ที่น่าท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง