จังหวัดอ่างทองเชิญชวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.angthong.go.th/damrongtham/
11 กุมภาพันธ์ 2559 09:09:01 น.
ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สำหรับเจ้าหน้าที่mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้885
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2427
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้12117
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว16610
mod_vvisit_counterเดือนนี้26308
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว91578
mod_vvisit_counterตั้งแต่เริ่ม4230696
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คุณพึงพอใจต่อเว็บไซต์จังหวัดอ่างทองเพียงใด
 

     วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายปวิณ  ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมเตรียมงานและแถลงข่าวการจัดกิจกรรม "Bike for Mom" ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีรองผู้ว่าราชการฯ นายอำเภอทุกอำเภอ... อ่านต่อ
     วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ  นายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ ประภาวัฒน์เวช รองผู้ว่าราชการฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายอำเภอทุกอำเภอ ทหาร ตำรวจ และข้าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมงานประกาศเจตนารมณ์... อ่านต่อ
การยกเลิกประกันสังคมมาตรา ๔๐ ทางเลือก ๓ กรณีบำนาญชราภาพ (โดย สนง.ประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง เมื่อ 22/01/2016, 00.00)
พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘... อ่านต่อ
สปส.เพิ่มช่องทางจ่ายประโยชน์ทดแทน สะดวก รวดเร็ว ทุกแห่งทั่วไทย (โดย สนง.ประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง เมื่อ 22/01/2016, 00.00)
นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม                     ให้ความสำคัญของการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว โดยพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดมา เช่น การเพิ่มสิทธิประโยชน์ การเพิ่มช่องทางการรับจ่ายเงิน... อ่านต่อ
สปส.เพิ่มช่องทางจ่ายประโยชน์ทดแทน สะดวก รวดเร็ว ทุกแห่งทั่วไทย (โดย สนง.ประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง เมื่อ 22/01/2016, 00.00)
นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม                     ให้ความสำคัญของการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว โดยพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดมา เช่น การเพิ่มสิทธิประโยชน์ การเพิ่มช่องทางการรับจ่ายเงิน... อ่านต่อ
     การจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๙ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้ หนังสือแจ้งหน่วยงาน   ตารางงบปี ๒๕๕๙ (แยกหน่วยงาน)  ตารางแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่าย  ตารางชี้แจง (แบบ 1... อ่านต่อ
     จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เช่น จัดนิทัศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมชินีนาถ... อ่านต่อ
  จังหวัดอ่างทองของแจ้งเปลี่ยนแปลง สถานที่การจัดสนทนายามเช้าประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ จากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) เป็น สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น.... อ่านต่อ
     จังหวัดอ่างทอง มอบหมายผู้รับผิดชอบในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อให้การประกอบพิธีฯ เป็นไปด้วยควาามเรียบร้อย และสมพระเกียรติ จึงมอบหมายผู้รับผิดชอบดังปรากฏรายละเอียดตามที่ส่งมา... อ่านต่อ
     จังหวัดอ่างทอง กำหนดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักกาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับการเข้าร่วมพิธีให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘... อ่านต่อ
โรงพยาบาลอ่างทองจัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิตึกสงฆ์ (โดย ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลอ่างทอง เมื่อ 08/09/2015, 08.07)
โรงพยาบาลอ่างทองจัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิตึกสงฆ์ ประจำปี 2558  โดยมี ดร.เฉลิมชัย วสีนนท์... อ่านต่อ
รายชื่อผู้ประกอบการ SME จังหวัดอ่างทอง (โดย สำนักงานจังหวัด เมื่อ 01/07/2015, 17.51)
     จังหวัดอ่างทอง แจ้งประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ประกอบการ SME  สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ อ่านต่อ
การรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็ปไซต์ (โดย สำนักงานจังหวัด เมื่อ 01/07/2015, 17.33)
   เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในจังหวัด ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็น แนวทางการปฏิบัติที่จะผลักดันการดำเนินงานในแต่ละด้านของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑) ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมผ่านทางเว็ปไซต์ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ... อ่านต่อ
โรงพยาบาลอ่างทองขอขอบคุณ " คุณยายกิมไล้ ใจสนิท " (โดย ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลอ่างทอง เมื่อ 30/06/2015, 03.41)
โรงพยาบาลอ่างทอง ขอขอบคุณ คุณยายกิมไล้ ใจสนิท ที่บริจาครถเข็นชนิดนั่ง จำนวน 15คัน มูลค่า 104,500บาท โดยมี นพ.บรรจบ นิมิตรพรสุโข รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการฝ่ายกิจกกรมพิเศษ เป็นผู้รับมอบ  ... อ่านต่อ
     ด้วยจังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์จ้างเหมารักษาความสะอาด... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป... อ่านต่อ
ความหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในโครงการประกันสังคม (โดย สนง.ประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง เมื่อ 23/12/2014, 00.00)
นางจุฑาทิพ ลักษณา ประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ผู้ประกันตน หมายถึง ผู้ซึ่งจ่ายเงิน สมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ภายใต้เงื่อนไขของเวลาที่นำส่ง จะก่อให้เกิดสิทธิได้รับประโยชน์จากการเป็นผู้ประกันตน มีอยู่ ๓ ประเภทใหญ่ๆ... อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2
...............................
ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด
เรื่อง ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อ ประโยชน์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดอ่างทอง เกี่ยวกับอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง (ครั้งที่ 2)

โดย นายขจรชัย วัฒนาประยูร (รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง) ประธานฯ พร้อมด้วยนายมีโชค นัฏสถาพร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง นายสุรเดช ศรีคำมูล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง เจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

0001

0002 
ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
Copyright © 2016 จังหวัด อ่างทอง.
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง.
โทร.0-3561-4912 e-mail : angthong@moi.go.th

                                                                                                         

ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
VDO ข่าวอ่างทอง
ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
วิดิทัศน์ อ่างทอง
ประมวลภาพกิจกรรม
  • พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556_6
  • วันที่อัพโหลด:
    ศ. 3 ม.ค. 2557, 09:04:03
ภาพชุดสัญญาลักษณ์
กฏหมาย / พระราชบัญญัติ
เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถานที่ที่น่าท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง