ขอเชิญเที่ยวงานรำลึก วีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๕-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ นายดอก - นายทองแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง    
30 มีนาคม 2558 12:32:32 น.
ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สำหรับเจ้าหน้าที่mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1448
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1462
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2910
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว13073
mod_vvisit_counterเดือนนี้55146
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว54666
mod_vvisit_counterตั้งแต่เริ่ม3052971
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คุณพึงพอใจต่อเว็บไซต์จังหวัดอ่างทองเพียงใด
 

     เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง  นายปวิณ   ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานเปิดงาน "ของดีเมืองอ่างทองและกาชาด ประจำปี ๒๕๕๘" พร้อมด้วยนางมลสุดา  ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง... อ่านต่อ
     วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดอ่างทอง นายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานจุดเทียนชัยและผูกผ้าสามสีศาลหลักเมือง ในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง โดยมีนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชฯ หัวหน้าส่วนราชการ... อ่านต่อ
     เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง นายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมโครงการ ต้อนรับ นางลินนา ตังธสิริ... อ่านต่อ
โรงพยาบาลอ่างทองขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลประจำปี ๒๕๕๘ (โดย ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลอ่างทอง เมื่อ 12/03/2015, 09.14)
โรงพยาบาลอ่างทอง  ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนมูลนิธิตึกสงฆ์โรงพยาบาลอ่างทอง  ในวันที่  ๓๑  มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ. อาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ (ชั้น... อ่านต่อ
     วันจันทร์ที่ 16 ก.พ. 2558 สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ... อ่านต่อ
     กำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘... อ่านต่อ
     จังหวัดอ่างทอง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญ พระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน  ๒๕๕๘ โดยพิธีประกอบไปด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีถวายพระพรชัย พิธ๊ถวายพระพรชัย พิธ๊เจริญพระพุทธมนต์... อ่านต่อ
     การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป้นการเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพุชา ตามมติคณะรับมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร... อ่านต่อ
     สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้จัดส่งพระราชบัญญัติมาตรการของ ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้จังหวัด และขอความร่วมมือจังหวัดช่วยจัดส่งพระราชบัญญัติฯให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ... อ่านต่อ
     จังหวัดอ่างทองพิจารณาเห็นว่า หลายหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งงบจังหวัด และงบส่วนกลางที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด ดังนั้น เพื่อให้เป็นการบริหารราชการเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จึงขอให้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ของหน่วยงาน... อ่านต่อ
     จังหวัดอ่างทองจะทำการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ได้แก่  ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ห้องประชุมโพธิ์ทอง และห้องประชุมป่าโมก ดังนั้นจึงของดใช้ห้องประชุมเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘... อ่านต่อ
     เชิญร่วมเป็นเกียรติงานทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดท่าสุทธาวาสเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดท่าสุทธาวาส ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง... อ่านต่อ
     ประกาศผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดการกุศลงาน "ของดีเมืองอ่างทองและกาชาด ประจำปี ๒๕๕๘... อ่านต่อ
โรงพยาบาลอ่างทองขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลประจำปี ๒๕๕๘ (โดย ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลอ่างทอง เมื่อ 12/03/2015, 09.20)
โรงพยาบาลอ่างทอง  ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนมูลนิธิตึกสงฆ์โรงพยาบาลอ่างทอง  ในวันที่  ๓๑  มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ. อาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ (ชั้น... อ่านต่อ
     ด้วยจังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์จ้างเหมารักษาความสะอาด... อ่านต่อ
   จังหวัดอ่างทองมีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร จำนวน ๑ ชุด (ประกอบด้วยลิฟต์ จำนวน ๒ ตัว) พร้อมติดตั้งและรื้อถอนของเดิม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์... อ่านต่อ
ปฏิทินการแข่งขันกีฬาของประเทศ (โดย สำนักงานจังหวัด เมื่อ 27/10/2014, 10.32)
        กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้รวบรวมข้อมูลปฏิทินการแข่งขันกีฬาประจำปี พ.ศ.2557-2558... อ่านต่อ

โรงพยาบาลอ่างทอง  ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนมูลนิธิตึกสงฆ์โรงพยาบาลอ่างทอง  ในวันที่  ๓๑  มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ. อาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ (ชั้น ๗)

 
ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง.
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง.
โทร.0-3561-4912 e-mail : angthong@moi.go.th

                                                                                                         

ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
VDO ข่าวอ่างทอง
ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
วิดิทัศน์ อ่างทอง
ประมวลภาพกิจกรรม
  • พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556_6
  • วันที่อัพโหลด:
    ศ. 3 ม.ค. 2557, 09:04:03
ภาพชุดสัญญาลักษณ์
กฏหมาย / พระราชบัญญัติ
เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถานที่ที่น่าท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง