ป้ายประชาสัมพันธ์งานรำลึก 110 ปี เสด็จประพาสต้นเมืองอ่างทอง