จังหวัดอ่างทอง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมรับชม
"สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ราชวงศ์จักรี"
เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ